مجوزهای فعالیت

شرکت پردازگستر ارتباطات برلیان سهام دار و نماینده رسمی شرکت ارتباط ثابت پارسیان دارای مجوز FCP به شماره 24-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مجوز FCP

مجوز FCP

مجوز ISP استان البرز

مجوز-البرز ISP

مجوز ISP

ISP

مجوز ISDP

ISDP

گواهی نمایندگی

گواهی نمایندگی