فرصت های شغلی

برلیان نت در بخش های فروش ، فنی ، مالی ، نصب و راه اندازی آماده همکاری با کلیه متقاضیان می باشد که با ارسال رزومه تمایل خود را اعلام فرمایند.

*
*
*