عاشورای حسینی تسلیت باد

عاشورای حسینی تسلیت باد

ای آن که غمت مسئله آموز من است
شورغم تو در دل پر سوز من است
روزی که حسین!بر تو من گریه کنم
سوگند به تو که بهترین روز من است
عاشورای حسینی تسلیت باد.
🆔 @Bereliannet
🌐 www.bereliannet.net
☎ 021-42988

یک دیدگاه بنویسید