تاسوعای حسینی تسلیت باد

تاسوعای حسینی تسلیت باد

تاسوعا آغاز عطشناک نهضت حسینی است و خط سرخ عاشورا با واژه های تاسوعا به حقیقت پیوست.
تاسوعای حسینی تسلیت باد.
🆔 @Bereliannet
🌐 www.bereliannet.net
☎ 021-42988

یک دیدگاه بنویسید