از اینایی تو؟

از اینایی تو؟

اگر این مدل ادمی میشناسی براش بفرست

تنها زمان,زمان حاله.اگر الان برای مهمترین هدف زندگیت قدم برنمیداری،هیچوقت بهش نمیرسی
🆔 @Bereliannet
🌐 www.bereliannet.net
☎ 021-42988

یک دیدگاه بنویسید