خدمات ما

نظرات مشتریان

بیمارستان فرمانیه

بدین وسیله بیمارستان فرمانیه نهایت تشکر خود را از خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی شرکت ارتباطات ثابت پارسیان اعلام می داریم، حسن برخورد و تعامل سازنده کارکنان آن شرکت محترم عاملی جهت بهره گیری بهتر از خدمات ارائه شده می باشد. موفقیت روز افزون برای شرکت برلیان نت آرزومندیم.


5.0
1397/11/25 16:27:47
بدین وسیله بیمارستان فرمانیه نهایت تشکر خود را از خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی شرکت ارتباطات ثابت پارسیان اعلام می داریم، حسن برخورد و تعامل سازنده کارکنان آن شرکت محترم عاملی جهت بهره گیری بهتر از خدمات ارائه شده می باشد. موفقیت روز افزون برای شرکت برلیان نت آرزومندیم.

فدراسیون کشتی

احتراما بدینوسیله فدراسیون کشتی  مراتب تشکر خود را از خدمات پهنای باند اختصاصی و همکاری پرسنل شرکت ارتباط ثابت پارسیان در امور مربوطه اعلام می دارد.


5.0
1397/11/25 16:28:45
احتراما بدینوسیله فدراسیون کشتی  مراتب تشکر خود را از خدمات پهنای باند اختصاصی و همکاری پرسنل شرکت ارتباط ثابت پارسیان در امور مربوطه اعلام می دارد.
5
2